Choď na obsah Choď na menu
 


Cenník služieb

 

Odmena advokáta

Odmena advokáta je upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č.655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od dohody s advokátom (§ 1 ods.2 vyhlášky č.655/2004 Z.z.), od konkrétneho právneho prípadu a počtu úkonov právnej služby v danej veci. Ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene (§ 9 až 14).

V našej advokátskej kancelárii je možné dohodnúť tieto spôsoby odmeňovania :

Hodinová odmena - sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Podielová odmena - vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Paušálna odmena  - sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Tarifná odmena – sa určí podľa reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa vyhlášky č.655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci.

 

Za účelom zistenia odmeny advokáta v konkrétnom právnom prípade nás môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.