Choď na obsah Choď na menu
 


Právne služby

Občianske právo

Príprava, posudzovanie zmlúv a dodatkov k zmluvám, vypracovanie žalôb a iných právnych podaní, mimosúdne riešenie sporov, zastupovanie v súdnom konaní, právne poradenstvo.

-         Vecné práva –  podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (zrušenie a vyporiadanie), vecné bremená, vydržanie, susedské spory

-         Ochrana osobnosti

-         Dedenie (závet, listina o vydedení, ochrana oprávneného dediča)

-         Náhrada škody

-         Bezdôvodné obohatenie

-         Záväzkové právo

 

Obchodné právo

Zakladanie obchodných spoločností, zmeny v zapísaných údajoch o obchodných spoločnostiach, zrušenie obchodných spoločností, vypracovanie zmlúv, žalôb a iných právnych podaní, sporové konanie, náhrada škody, bezdôvodné obohatenie, právne poradenstvo.

 

Pracovné právo

Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd, skončenie pracovného pomeru, náhrada škody, právne poradenstvo.

 

Rodinné právo

Rozvod manželstva, výživné, úprava styku s maloletým dieťaťom, právne poradenstvo.

 

Exekučné právo

Zastupovanie v exekučnom konaní, právne poradenstvo.